Béke Csaba
zenész és énekmondó

Műsoraim
„Ősmagyar zene” – eredetkeresés, őshaza, vándorlás, honfoglalás, államalapítás


Beszéd a szarvasünővel (evenki)
Vendég köszöntése (burját)
Arany János: Rege a csodaszarvasról
Vadászdal (vogul)
Eskü-ének (vogul)
S e kertemben egy madár… (moldvai)
Valkai András: Nemzetségtáblázat - genealogia
Iramodó nyúl nyomán… (burját)
Valkai András: az első kijövetel
Feljött a nap el kell menni… (gyimesi)
Valkai András: Attila országokat hódoltata
Farkas András: Jersze emlékezzönk…
Valkai András: Csabáról, és Aladariusról, és a második kijövetelről
József Attila: A csodaszarvas
József Attila: Bánat
Ahol keletkezik egy ékes nagy út… (regös ének)
József Attila: Regös ének
Ó, Szent István dicsértessél…
Középkori zene


Jelen összeállítás ad hoc - jellegű válogatás, amely igyekszik megmutatni a középkori zene gazdagságát és markáns karaktereit mind a szakrális, mind a profán, ill. a hangszeres zenét illetően, főleg a magyar, a német és az olasz középkorból merítve. Az alkalom megkívánhatja ezen elemek szűkítését. Pl. a magyar középkori hagyaték főleg egyházi zenét jelent, gyakran szentekhez kapcsolódóan, így akár külön műsort is képezhet pl. Szent László. Egészen más összeállítást igényel egy középkori mulatság, illetve a német középkor is alkothat önálló műsort alkalom adtán stb.Saltarello I.
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga… (István királyról)
Idvez légy kegyelmes szent László Király…
Surrexit Christus hodie…
Áve égi kirély híve… (Szent Lászlóról) (~Várad, XII.sz.)
Saltarello II.
Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán (Unter der Linden — eredeti mittelhochdeutsch nyelven is)
Il lamento di Tristano
Magyarország szép nemes csillaga… (Szent Erzsébetről)
Gaude felix Hungaria
Neidhart von Reuental: Meienzeit (fordította: Béke Csaba — eredeti mittelhochdeutsch nyelven is)
Veni, Redemptor gentium…
Hajnalnóta (trubadur dal XIII. sz.)
Krisztus feltámada… (a Tabulatúra Régizene-együttes nyomán)
Walther von der Vogelweide: Palesztina-dal Palästinalied - fordította: Béke Csaba – eredeti mittelhochdeutsch nyelven is)
Trotto
In hoc anni circulo…
All Voll (német ivóének)
In taberna quando sumus… (a Carmina Burana–ból)
Alle psallite cum luya…
Die Rabenballade (Hollóballada – angoloktól átvett német nyelvű ének)
Bacche bene venies… (a Carmina Burana–ból)
KörtáncBor és szerelem lanthúrokon


Ismeretlen Szerző: Mozdulj nótám…
Wolf Heckel: Magyar tánc
Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán
In taberna quando sumus… (a Carmina Burana–ból)
Hans Neusidler: Wascha Mesa
Balassi Bálint: Nő az én örömem…
Tinódi Sebestyén: Udvarbírákról és kulcsárokról
Chorea a lőcsei virginálkönyvből
Neidhart von Reuental: Meienzeit
Magyar tánc egy német kéziratból
Az Moldvai Mihály deák éneke
Jacob Paix: Ungarescha
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki
Hans Neusidler: Gessenhawer
Tinódi Sebestyén: Sokféle részögösről
Chorea in „C”
Balassi Bálint: Most adá virágom nekem bokrétáját…
Pezzo Tedesco
Balassi Bálint: Borivóknak való
Ismeretlen XIV. századi Szerző: Saltarello
VIII. Henrik: Pastime With Good Company (Szórakozás jó társaságban)
John Dowland: Lady Hunsdon’s Puffe
Tyukodi Nóta
Erdélyi hajdútánc
Hajnalnóta – XIII. századi trubadúrének
Balassi Bálint: Széllyel tündökleni…
Pietro Bono: La Magdalena
John Dowland: White as Lilies
Ismeretlen Szerző: Greensleeves

Mátyás király udvarának zenéje


Nagybánkai Mátyás: História az vitéz Hunyadi János vajdáról (Nándorfehérvárról) Janus Pannonius: Mátyás megválasztása Magyarország királyává
Néhai való jó Mátyás király...
Pietro Bono: La Magdalena
Szabács viadala (1476., Kinizsiről)
Temesvári István deák: A kenyérmezei csata
Batori tantz
Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Bécset Mattyás király megvíve...
Spinacino: Recercare
Bogáti: Nem kimile soha semmi jószágát... (Olaszországgal vetekedik vala)Tinódi Sebestyén krónikáiból


Prini Péternek, Mailát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (1542)
Verbőczi Imrehnek, Kászon hadával kozári mezőn viadalja (1543)
Szulimán császár Kazul basával viadaljáról (1546)
Sokféle részögösről (1548)
Dávid királ mint az nagy Góliáttal megvíutt (1549)
Hadnagyoknak tanúság (1550)
Erdéli história (1552)
Szegedi veszedelem (1552)
Budai Ali basa históriája (1553) (benne Szondi Györgyről)
Eger vár viadaljáról való ének (1553)
Egri históriának summája (1553)
Enyingi Terek János vitéssége (1553)
Udvarbírákról és kulcsárokról (1553)
Balassi Bálint és Bakfark BálintA műsor öt Bakfark-fantáziát és tizenkét Balassi-éneket tartalmaz. A két Bálint kétség kívül a legnagyobbat alkotta Magyaroszágon a maga műfajában, a maga idejében. Nehézsége miatt nem gyakran szólal meg egy műsorban öt Bakfark mű, főleg nem fantázia. Tartalmi töménysége miatt nem csak az előadótól kíván nagy koncentrációt, hanem a hallgatótól is - nem tartozik a könnyed zenék közé. Ezt hivatottak feloldani Balassi magával ragadó énekei. Szerepük viszont egyáltalán nem szolgai pihentetés, hanem szellemmel-, élettel-, érzelemmel telt felfrissítés.


Balassi: Hymnus Primus a Hymni tres ad Sacrosantam Trinitatem-ból
Balassi: Egy katonaének
Bakfark: IX. Fantázia
Balassi: Borivóknak való
Balassi: Nő az én örömem …
Bakfark: VIII. Fantázia
Balassi: Kit egy bokrétáról szerzett
Balassi: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott
Bakfark: I. Fantázia
Balassi: Hymnus Tertius
Balassi: Mint sík mezőn csak egy szál fa
Balassi: Reménségem nincs már nékem
Bakfark: X. Fantázia
Balassi: Hogy Júliára talála, így köszöne neki
Balassi: Istenhozzádot mond hazájának, barátainak, és mindazoknak, akiket leginkább kedvelt
Bakfark: V. Fantázia
Balassi: Adj már csendességet
Balassi: Hymnus SecundusBocskai István és a hajdúk – zenés műsor


Tinódi: Szegedi veszedelem (a hajdúkról)
Debreceni Szappanos János: Militaris Congratulatio (katonák köszöntője Bocskaihoz)
Nosza, hajdú, firge varjú
Bocskai István imája
Őszi harmat után, végre mikor osztán fúdogál az hideg szél
Szenci Molnár Albert: Az pogány ellenség ellen
Illésházy István: Az Erdélynek siralmas éneke (békítő ének)
Sárosi Márton: Szolgálatomat ajánlom
Hajdútáncok
Mély álomban merült, oszloptul üresült (Szepsi Laczkó Máté krónikájából)
A fejedelemnek megétetőjéről (Kátai Mihályról, Szepsi L. M. kr.)
Pöngését koboznak (Rimay-Madách kódex)
A felséges Bocskai Estvánnak meghalásáról (Szepsi L. M. kr.)Rákóczi és a kuruc kor – zenés műsorBuga Jakab éneke
Hangszeres Rákóczi-nóta (koboz szóló)
Erdélyi hajdútánc (Nosza hajdú, firge varjú…)
Rákóczi Ferenc buzgó éneke (Ó, fölséges Isten, ki lakozol mennyben…)
Tyukodi-nóta
Magyarország, Erdély, hallj új hírt…
Zöld erdő harmatját, piros csizmám nyomát
Kuruc tanya (Fennyen tartod az nagy orrod)
Rákóczi nóta (Jaj, régi szép magyar nép!)
Hajdútáncok (tekerőlant)
Megjártam a hadak útját
Törökbársony süvegem
Csínom PalkóZsoltárok, istenes énekek


90. zsoltár. Tebenned bíztunk eleitől fogva (lant kísérettel)
47. zsoltár. No, minden népek, örvendezzetek (tekerőlanttal)
77. zsoltár. Az Istenhez az én szómat (kobozzal)
147. zsoltár. Dicsérjétek az urat, mert igen jó (sz.: Eperjesi Graduál, d.: Honterus J. ódagyüjteménye: Vitam quae faciunt dallam)
130. zsoltár. Tehozzád teljes szívből (tekerővel)
26. zsoltár. Légy ítélőm Uram (koboz)
Jan Pieterszoon Sweelinck: 23. zsoltár parafrázisa lantra
23. zsoltár. Az Úr énnékem őriző pásztorom (lant)
33. zsoltár. Nosza, istenfélő szent hívek (Adrian Le Roy lantkíséretével)
46. zsoltár. Az Isten a mi reménységünk (tekerő)
42. zsoltár. Mint a szép híves patakra (lant)
Felséges Isten, nagy nevedet áldom (sz.: Kádár Fernc, d.: Boroszlói kézirat)
Rimay János: Kegyes Jehova, tekints reánk mennyből...
Tinódi Sebestyén: Dávid királ mint az nagy Góliáttal megvíut (Siess keresztyén lelki jót hallani...)
Balassi Bálint: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam...
Balassi Bálint: Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak...

Ünnepi zenés műsor 1848. március 15. emlékéreEsik az eső, ázik a heveder
Utassy József: Zúg március (Dinnyés József zenéjével)
Ütik a rézdobot
Petőfi Sándor: Bordal
Gábor Áron rézágyúja
Jól van dolga a mostani huszárnak
Huszárgyerek, huszárgyerek, szereti a táncot
Kossuth lova megérdemli a zabot
Petőfi Sándor: A márciusi ifjak
Arany János: Süvegemen nemzetiszín rózsa
Lévay József: Az aradi nap
A jó lovas katonának
Petőfi Sándor: Már minékünk ellenségünk, egész világ látom én
Most szép lenni katonának
Debrecentől nincsen messze a vasút (Kobzos Kiss Tamás és a Jánosi Együttes nyomán)
Kossuth Lajos azt üzenteGyermekműsor iskolásoknak – rendhagyó irodalom óraA magyar reneszánsz korszak megjelenítése a történelem, irodalom és zene szintézisének segítségével, szorosan az általános és középiskolai tananyaghoz kapcsolódóan. Az irodalmi alkotások (versek) a kor szokásainak megfelelően énekelve, lanttal, kobozzal és tekerőlanttal - e ma már igen ritka és ritkán hallható hangszerekkel - kísérve szólalnak meg korhű viseletben és a történelmi háttér ismertetése mellett.
A kor hangszeres zenéjébe is bepillantást nyerhetünk (táncok, fantáziák), mindezt kronologikusan összehangolva, minél valósabb képalkotásra törekedve. A program célja élményszerű találkozási lehetőséget biztosítani a tanulóknak ezen letűnt idő értékeivel; felébreszteni, erősíteni az identitástudatot, ármenteni a jelenbe, amit eldobni elfelejteni kár — hogy a történelem ne csak kényszerű, holt tanulnivaló legyen, hanem a mába torkolló eleven múlt.

Ismeretlen szerző: Néhai való jó Mátyás király
Janus Pannonius: Rinuciushoz
Janus Pannonius: Pannónia dícsérete
Tinódi Sebestyén: Hadnagyoknak tanúság
Tinódi Sebestyén: Egri históriájának summája
Tinódi Sebestyén: Sokféle részögösről
Bornemissza Péter: Cantio Optima
Balassi Bálint: Reménységem nincs már nékem…
Balassi Bálint: Borivóknak való
Balassi Bálint: Egy katonaének
Balassi Bálint: Búcsú hazájától
Balassi Bálint: Adj már csendességet
Szenci Molnár Albert: 42. Genfi zsoltár
Debreceni Szappanyos János: Militaris Congratulatio
Valamint Bakfart Bálint, Pietrobono, Heckel, Paix és ismeretlen szerzők művei.
A reneszánsz lant történeteA reneszánsz lant előtti idők
Ismeretlen itáliai szerző a XIV. sz-ból: Lamento di Tristano

Németország
Hans Judenkünig: Christ ist erstanden
Hans Judenkünig: Ain Niederlendish Runden Dantz
Hans Newsidler: Wascha mesa
Wolf Heckel: Vngerscher Tanz

Spanyolország
Luys Milan: Pavana
Luys Milan: Fantasia de consinancias y redobles
Alonso Mudarra: Fentasia: que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico

Anglia
John Dowland: Lachrimae
John Dowland: White as Lilies
John Dowland: Lady Hunsdon’s Puffe

Itália
Pietro Bono: Bassedance „La Magdalena”
Francesco Spinacino: Ricercare
Joan Ambrosio Dalza: Calata ala Spagnola
Joan Ambrosio Dalza: Pavana alla venetiana, Saltarello, Piva
Francesco da Milano: Fantasia [Ness 21]

Franciaország
Pierre Attaingnant: Pavane Blondeau
Pierre Attaingnant: La Roque
Pierre Attaingnant: Tant que vivray
Adrian Le Roy: Passamezzo & plus diminué

Magyarország
Bakfark Bálint: IX. Fantázia
Tinódi Sebestyén: Egri históriának summája
Bakfark Bálint: VIII. FantáziaKarácsonyi – adventi zenés műsorVáltozatos összeállítás régi-zenei, népi és népszerű adventi és karácsonyi énekekből.